Användarverktyg

Webbverktyg


skolan-och-eleverna

Innehållsförteckning

SKOLAN OCH ELEVERNA

Särskilt begåvade elever är en särskild utmaning för skolan. Grunden för all medmänsklig interaktion är Acceptans, Förståelse och Tolerans för individers olikheter - oavsett funktionsnivå.

Foto: Anita Hogeborn Kullander

Krocken mellan vad eleverna vill lära sig och vad skolan vill lära ut brukar benämnas Just-in-time-learning respektive Just-in-case-learning. (Just-nu-inlärning respektive uti-fall-att-inlärning.)

Både förskolan och grundskolan karaktäriseras av Just-in-case-learning och grundar sig på en generell uppfattning av barns/elevers utveckling, förmåga och behov vid en viss ålder. Barns och elevers utveckling är dock olika för varje individ och inget barn är det andra likt. Rent generellt är det lättare att identifiera försenad utveckling till skillnad mot snabbare eller asynkron utveckling.

Särskilt begåvade elever har ofta ett stort behov av ”just-in-time-learning” vilket gör att de på olika sätt protesterar. Det kan vara att de vägrar göra skoluppgifterna, vägrar svara på frågor, stör lektionerna, söker konflikter eller helt sonika skolvägrar.

Se vidare:

skolan-och-eleverna.txt · Senast uppdaterad: 2022/07/06 15:41 av anita