Användarverktyg

Webbverktyg


dagens-fundering-ar-2022

DAGENS FUNDERING ÅR 2022

Av Anita Kullander Med ojämna mellanrum lägger jag upp något som jag för tillfället funderat över. Ibland har jag svaret - ibland inte.


Foto: Anita Hogeborn Kullander

2022-03-26 Vem är ansvarig?

Vem har ansvar för att förändra skolan? Föräldrar till särskilt begåvade barn frågar mig ofta hur de ska få pedagogerna att förstå deras barns behov, deras kunskapsnivå och vad de ska säga till pedagogerna att läsa för att förstå särskild begåvning.

Jag vill då koppla till vad jag rekommenderar pedagogerna när de frågar angående troligen begåvade elever. Gör en pedagogisk kartläggning. Ta reda på vad eleven kan, på vilken årskursnivå kunskaperna ligger och bygg vidare utifrån det. Varje elev är unik oavsett kunskapsnivå.

Detsamma gäller föräldrarna! Man måste veta vad pedagogen kan och vet om särskild begåvning och utgå därifrån. Varje pedagog är unik.

Utöver detta måste vi inse att varje pedagog ingår i ett lärarlag där man naturligtvis påverkar varandra. Lärarlagets ”minsta gemensamma nämnare” påverkar varje enskild lärare och det krävs mod och civilkurage att våga avvika från ”gruppnormen”. Den som avviker från ”gruppnormen” riskerar att bli utanför – precis som de särskilt begåvade barnen/eleverna.

Rektor har ett personalansvar och är beroende av information från bla. föräldrarna för att bedöma vad varje enskild lärare behöver i form av fortbildning, handledning osv.

Föräldrar kan aldrig ta ansvar för pedagogers fortbildning. Rektor har detta ansvar och om det inte fungerar så är det skolans huvudman som ska informeras. När det gäller privata skolor så är det skolans bolagsstyrelse man vänder sig till.

2022-03-18 Sjuk eller inte sjuk – det är frågan!

Särskilt begåvade barn, (även vuxna) är mycket medvetna och observanta på kroppsliga fenomen. De vet också att dessa kan kopplas till olika sjukdomar. De googlar och tolkar diagnoskriterier bokstavligt och utifrån sin bristande erfarenhet. I kombination med att de vanligtvis inte riktigt litar på vuxna så ställer de diagnos på sig själva. Läkare och annan sjukvårdspersonal kan få svårt att övertyga dem om deras bedömning.

Inte ovanligt att de särskilt begåvade barnen och ungdomarna uppfattas som överkänsliga eller kanske tom hypokondriska.

2022-02-19 - Tid är relativt.

Vi (barnet) måste bara stå ut denna månad, denna termin, bara ett år kvar…. Hur ofta tänker man inte så som förälder när det gäller våra barns skolgång. En klok person sade till mig att en vecka av en 6-årings liv, procentuellt är mycket lång tid jämfört vad en vecka är av en vuxens liv.

En vecka för en 6-åring som inte trivs i skola, är en evighet. För oss vuxna så som har upplevt otaliga måndagar tycker att veckorna bara susar förbi.

Detta bör vi tänka på när vi väljer att låta barnet vara kvar i en otillfredsställande verksamhet. Tänk efter hur länge du skulle stå ut på en arbetsplats som du vantrivs på.

2022-01-07 Varför vill vi ha ”normala” barn

Från barnets födelse så börjar man mäta barnet, Vikt, längd och hur mycket barnet äter och hur ofta, viktökning, avföringens färg och form osv, osv. Föräldrar drillas av BVC att hålla koll på och tom. notera alla dessa data. När sedan barnet alltmer börjar aktivera sig så noteras det i en liten bok: första leendet, första gurglet och den motoriska utvecklingen. När barnen avviker från den ”normala” utvecklingskurvan så blir man orolig – oavsett om det handlar om sen eller tidig utveckling. Då måste man ha svar. Är det normalt? Alla vill ha normala barn! Varför det? Vill man inte ha barn - barn med egen personlighet, sina specifika egenskaper, sina talanger och intressen, som utmanar och berikar oss med sitt specifika sätt att uppleva, uppfatta och upptäcka omvärlden? Varför är man så rädd för att barnet ska avvika från ”normalkurvan”?

dagens-fundering-ar-2022.txt · Senast uppdaterad: 2022/03/26 18:28 av anita