Användarverktyg

Webbverktyg


skolan

SKOLAN

En skola innefattar flera yrken och funktioner - alla med sina önskningar, drömmar, mål och krav.
Eleverna är de centrala - utan elever - ingen skola. Utan lärare - ingen skola

Vi har skolplikt i Sverige vilket innebär att alla barn ska gå i skolan. Förenklat kan man formulera det så här:

Föräldrarna har en skyldighet att föra barnen till skolan. Skolan har en skyldighet att se till att barnen/eleverna vill vara kvar.

Skolan och eleverna
Skolan och vårdnadshavarna
Skolan och pedagogerna
Skolans organisation
Denice Scala 2002: Writing your school's gifted policy.pdf

skolan.txt · Senast uppdaterad: 2021/07/03 08:12 av anita