Användarverktyg

Webbverktyg


kommuner-stimulansundervisning

Kommuner med handlingsplaner för särskilt begåvade elever

Svar från en anonym kommun i Sverige: – Den behövs inte för särbegåvningen växer ur sig och då blir dom som alla andra (Kommunens skolutvecklare om handlingsplan för särbegåvade elever)

Sveriges Kommuner och Regioner - SKR:

Tre strategier:
Handlingsplanen lyfter bland annat fram acceptans, tolerans och kunskap hos skolans personal. För att höja särbegåvade elevers motivation finns tre etablerade strategier:

  • Acceleration innebär att eleven arbetar i en snabbare takt än sina jämnåriga skolkamrater, till exempel genom tidigare skolstart, att flytta upp en till två årskurser eller läsa vissa ämnen med äldre elever.
  • Berikning innebär att eleven får fördjupa sig ytterligare, till exempel med mer avancerade undervisningsmoment.
  • Aktiviteter utanför skoldagen innebär att eleven kan träffa andra särbegåvade elever eller delta i spetsundervisning.

Bakgrunden till handlingsplanen är att kommunerna Luleå, Umeå, Uppsala, Karlstad, Sollentuna, Borås och Landskrona inom SKR:s matematiksatsning skulle kartlägga hur de klarar att möta alla elevers behov. Då insåg de tydligt behovet av mer kunskap för att möta särbegåvades behov.

Hittills känner jag till följande:

Luleå, Umeå, Uppsala, Karlstad, Sollentuna, Borås och Landskrona - dvs de som ingår i SKR.

Göteborgs stads Handlingsplan för särskilt begåvade barn
Lidingö stad - Ny handlingsplan för särskilt begåvade barn och elever - 2019
Linköping, där kommunen nu samarbetar med Riksförbundet för särskild begåvning för att ge snabblärda elever stöd och stimulans.
Kävlinge kommun Handlingsplan för särskilt begåvade elever och högpresterande elever
Osby kommun har nyligen beslutat om en plan för särskilt begåvade
Stockholms stads handlingsplan för att möta särskilt begåvade elever
Uppsala kommun Handlingsplan för särskilt begåvade elever
Vellinge kommun har antagit SKR`s plan - rakt av. Dnr: Un 2017/124. Hittar ingen direktlänk via kommunen. Älmhults kommun
Östra Göinge

Vet ni någon fler så tipsa mig gärna via mail anita.kullander@recompile.se

Få kommuner har handlingsplaner för särskilt begåvade elever – Skolverket utreder stöd - SVT 17 dec 2019
Kalmar kommun har jobbat med att ta fram en handlingsplan under 2018 och 2019. Torsås kommun har tagit fram en för gymnasieelever och jobbar nu med att ta fram en för grundskoleelever.
Markaryd har tagit fram stödmaterial som bygger på Skolverkets material. Även Västervik, Oskarshamn och Mörbylånga hänvisar till att de jobbar efter SKR, Sverige kommuner och regioners, handlingsplan eller det material som Skolverket tagit fram.

Se även:

kommuner-stimulansundervisning.txt · Senast uppdaterad: 2022/06/30 09:16 av anita