Användarverktyg

Webbverktyg


bok-vagen-till-forandring-1990

Vägen till förändring

Foto: Anita Hogebrn Kullander
Parknäs, Lennart, Vägen till förändring, 1990, sammanfattning av Anita Kullander.

Det finns en modell för att beskriva en process mot förändring. Den kallas Alarm- Handling. ursprungligen kommer den från en bok för politiskt och ideellt förändringsarbete men passar utmärkt även vid förändringsarbete inom andra verksamheter som tex skolan.

Alarm är det stadium som man befinner sig i då man hamnat i någon form av kris och larmar om detta på olika sätt - utåt eller inåt.
Dialog är det stadium då man börjar prata om det som oroar, det som man känner hopplöshet inför mm. Dvs man har möte med skolan och delger varandra sina upplevelser.
Samförstånd - Samhörighet är det stadium då man är överens om beskrivningen av det som oroar, man ser samma saker och man pratar om ”samma barn”.
Kraftsamling är det stadium då man på olika sätt inventerar vilka resurser som finns, vilka möjligheter som står till buds, vilka åtgärder som kan vara lämpliga mm.
Handling är det stadium då man faktisk går till handling, provar beslutade åtgärder.

Varje stadium är beroende av att det föregående har varit tillräckligt bra. I annat fall måste man backa.
Inte ovanligt att man måste göra just det - göra om och göra rätt.

Se även:
e-boken Utanför Ramarna
Alarm-Handling-modellen vid Mobbning
Att hålla på och bli psykolog

bok-vagen-till-forandring-1990.txt · Senast uppdaterad: 2022/01/11 16:14 av anita