Användarverktyg

Webbverktyg


dagens-fundering-ar-2021

DAGENS FUNDERING ÅR 2021

Backa ett steg

Med ojämna mellanrum lägger jag upp något som jag för tillfället funderat över. Ibland har jag svaret - ibland inte.

2021-09-14 - Drillande föräldrar och drillade barn

Vad innebär det att ”drilla” någon. Svensk Ordbok: Drilla: Mekaniskt öva in färdighet hos soldat, elev eller dylikt.

Ganska ofta misstros föräldrar till särskilt begåvade barn att de har drillat dem. Kunskaper som ligger högt över vad som förväntas utifrån åldern antas vara ”drillade”, mekaniskt inövade för att kunna briljera på fester mm.

Ordet ”drilla” kopplar jag ihop med utantill-inlärning av psalmverser, historiska årtal, Sveriges kungar, USA’s presidenter, multiplikationstabellen mm. Dvs det som oftast kopplas ihop med skolan.

Skolan lär ut kunskaper ”uti-fall-att” man behöver det i framtiden. ”Det är bra att kunna inför framtiden” är en vanlig fras som man hör i skolan.

Något som är typiskt för särskilt begåvade barn är att de inte går att tvinga till inlärning av något som de själva inte ser nyttan av. De lär sig vad de för tillfället är intresserade av eller av olika anledningar behöver.

Jag tror att det är väldigt få föräldrar som klarar av att (eller vill) drilla eller tvinga sina barn till inlärning. Däremot menar jag att det är skolan som ”drillar” elever med sina upprepningar och sk överinlärning.

2021-03-21 - Ping-pong

När föräldrar är missnöjda med skolan så talar de om för skolan (pedagogen) att de gör fel.
Pedagogen blir då vanligtvis kränkt i sin yrkesroll och bollar tillbaka.
Föräldrarna rekommenderas att utreda sitt barn med misstanke om en npf-diagnos.
Föräldrarna kommer tillbaka med ett psykologutlåtande som anger en hög begåvning utan diagnos.
Psykologen har gett anvisningar till skolan om Acceleration och Berikning.
Pedagogen har återigen fått anvisningar utifrån hur denne ska sköta sitt myndighetsuppdrag - dvs. undervisa.
Så fortsätter ping-pong-matchen och förslag, ursäkter, undanflykter mm. bollas fram och tillbaka och inget ändras i skolan. Både föräldrar och pedagog är missnöjda för att inte tala om eleven.

Ett högt IQ anger förmågan till inlärning - inte vad individen kan och vad skolan ska komplettera med.

För att en pedagog ska bli engagerad i sitt uppdrag så måste denne själv upptäcka elevens förmågor. Pedagogen måste lockas att bli nyfiken på eleven och vilja veta vad den kan och och inte. Min rekommendation är därför att föräldrar ställer frågor till pedagogen. Vet ni vad han/hon kan? Vet ni vilken kunskapsnivå eleven ligger på i respektive ämne? Vilka situationer och/eller pedagoger fungerar bra respektive inte så bra? Vilka insatser har provats och hur har dessa utvärderats?

Skolan är en myndighet (dvs. den kommunala skolan) och föräldrar kan inte tala om hur de ska sköta sitt myndighetsuppdrag. Däremot kan och bör de påtala när något inte fungerar och kräva att skolan skaffsr sig kunskaper och förändrar sina metoder.

2021-01-27 Processen före en ev diagnos

Om en patient kommer till doktorn och säger ”jag har ont i magen” så svarar inte doktorn med en diagnos direkt. Doktorn ställer frågor som hur länge, hur stark smärtan är, vad man ätit, urin och avföring, osv osv. Läkaren försöker att först och främst utreda om det finns någon enkel förklaring till magsmärtorna. Att ta till magröntgen och ev operation kommer allra sist i utredningsprocessen.

Likadant borde det vara när man träffar på ett barn eller elev som på olika sätt inte fungerar bra i skolan. Innan man börjar prata om diagnos borde det utredas och säkerställas att inget annat kan förklara barnets/elevens vantrivsel eller problematiska beteende.

2021-01-27 Skollagen från 2011

År 2011 började en ny Skollag gälla och då tänker jag främst på Kap 3, § 2, med meningarna ”Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.” samt ””Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.” Egentligen är det en ganska revolutionerande formulering - som kom helt obemärkt. Helt plötsligt ska alla elever ges samma möjligheter till stöd och stimulans för att utvecklas optimalt. Lika plötsligt fick pedagogerna helt nya direktiv och skulle ställa om sig över en natt - utan information, utan fortbildning och utan stöd från skolledning eller elevhälsan. Alldeles för många inom skolans värld är totalt obekanta med denna lag och fortsätter således att arbeta som de gjorde innan år 2011.

Se även:

dagens-fundering-ar-2021.txt · Senast uppdaterad: 2021/09/14 17:18 av anita