User Tools

Site Tools


skollagen-2010-800

Skollagen 2010-800

2 § /Träder i kraft I:2022-07-01/ Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som gäller, ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser.

Elever som lätt uppfyller de betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som minst ska uppfyllas ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Lag (2022:146).


Den svenska skollagen gäller både förskola, grundskola och fritidshem. Vad gäller särskild begåvning så är lagen tydlig.

“Elever som lätt uppfyller de betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som minst ska uppfyllas ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Lag (2022:146)”

Viktigt att notera att lagen gäller oavsett om läraren “inte hinner med” eller om rektor “inte har några pengar”.

Om en lärare inte hinner med så är det rektors ansvar att lösa detta. Om en rektor säger sig inte ha råd så är det Skolförvaltningens ansvar. Som förälder är det dock alltför lätt att hamna i fällan och ha medkänsla med lärare och rektor i sådana fall. Risken är stor att vi backar eller håller tillbaka våra önskemål och krav på en bättre undervisning för våra barn.

Jag menar att vi som föräldrar ska ha fokus på våra barns skolsituation. Vi ska vara deras språkrör och sluta tycka synd om skolan.

Se även:
Se vidare Skollagen kap3 paragraf 2
e-boken Utanför Ramarna

skollagen-2010-800.txt · Last modified: 2022/11/05 11:32 by anita