Användarverktyg

Webbverktyg


sarskild-begavning

SÄRSKILD BEGÅVNING

Både föräldrar och skola står frågande och ganska ofta även ifrågasättande inför det faktum att särskild begåvning kan vara ett hinder för att utvecklas optimalt. Synen på begåvning och speciellt då särskilt hög begåvning - extrem begåvning, har minst sagt varit skiftande under decennierna och i olika kulturer.

Att vara särskilt begåvad har i alla tider betraktats som något mystiskt och ofta något galet, sjukt och kanske tom övernaturligt. Myterna är seglivade.

Jag får ofta frågan om det är viktigt att man identifierar de särskilt begåvade barnen och eleverna. Min erfarenhet är att okunskap ökar risken för att särskilt begåvade barn/elever blir understimulerade och passiviserade eller överaktiva som förväxlas med olika diagnoser. Feldiagnostisering är därför ganska vanligt. Att vara särskilt begåvad och ha någon neuropsykiatrisk diagnos som ADHD, ADD eller AS är ytterst ovanligt. Kombinationen kallas då 2E.

En npf-diagnos har både fördelar och en nackdelar. Fördelarna med en npf-diagnos är bla att den inte ifrågasätts av samhället vilket däremot särskild begåvning gör. Nackdelarna är bla att skolan fokuserar på diagnosen och bortser från begåvningen.

Forskningen på begåvning samt särskild begåvning ur många aspekter och dess betydelse för samhället är otroligt viktig. Nya studier publiceras kontinuerligt.

Se vidare:
Särskilt begåvad - särbegåvad
Vad menas med särskild begåvning
Särbegåvning och psykiatri
e-bok Utanför Ramarna
Senaste nytt i massmedia om särskild begåvning
20 Smart Kids Who Were Called ‘Gifted’ Share The Struggles They Faced Later In Life

sarskild-begavning.txt · Senast uppdaterad: 2024/02/11 12:46 av anita