Användarverktyg

Webbverktyg


minnesanteckningar-protokoll

Protokoll och minnesanteckningar

Alla kommunala skolor är myndigheter. Myndigheter ska dokumentera allt som görs för eller med eleverna. Alla möten ska dokumenteras i minnesanteckningar eller protokoll. Möten med rektor ska protokollföras.
Samtliga vårdnadshavare ska få kopia på protokollet. Detta får inte skickas per e-post pga sekretesslagen-i-skolan.

Privata skolor är inte myndigheter och har inte heller samma krav på dokumentation eller skyldighet att delge detta till vårdnadshavare. Däremot ska de naturligtvis följa skollagen-2010-800.

Se även:
e-boken Utanför Ramarna

minnesanteckningar-protokoll.txt · Senast uppdaterad: 2022/01/14 11:51 av anita