Användarverktyg

Webbverktyg


myndigheter-och-juridik

MYNDIGHETER OCH JURIDIK

Skollagen kap. 3, §2 from. 2022-07-01:

Träder i kraft I:2022-07-01/ Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som gäller, ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser.

Elever som lätt uppfyller de betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som minst ska uppfyllas ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Lag (2022:146).

myndigheter-och-juridik.txt · Senast uppdaterad: 2024/05/11 10:00 av anita