Användarverktyg

Webbverktyg


skolan-och-vardnadshavarna

VÅRDNADSHAVARE - FÖRÄLDER - SKOLAN

Alldeles för många föräldrar till särskilt begåvade barn har svårigheter i kontakten med skolan. De vanligast orsakerna är att man har stor (för stor)
respekt för läraren/rektor:

Byskolan, målning av Albert Anker från år 1896

Jag får många frågor från föräldrar kring kontakten med skolan och framförallt undrar man vad man ska/kan säga till skolan angående barnets begåvning. Likaså undrar man vilken skola som är bäst och hur man tar reda på det.

Något som är viktigt att veta är att det finns en tydlig Skollag som betonar elevens rätt till stimulans i undervisningen.

  • Den kommunala skolan är en myndighet som ska dokumentera allt de gör gällande varje elev.
  • Vårdnadshavare har rätt att få ta del av denna dokumentation.
  • Varje möte mellan vårdnadshavare och lärare ska dokumenteras.
  • Varje formellt möte på rektorsnivå ska protokollföras och protokollet ska skickas till vårdnadshavare.
  • Vårdnadshavare har rätt att ha med sig ett biträde på möten med skolan. Biträdet har dock inte yttranderätt om denne inte får en direkt fråga.
  • Man har rätt att spela in möten som man själv deltar i - utan att be om lov eller ens informera om att man spelar in mötet.

OBS! Privata skolor har inte skyldighet att vare sig dokumentera eller visa upp eventuell dokumentation.

Jag har satt ihop en manual/checklista för föräldrar att ha med till skolan vid möten med rektor, lärare och/eller Elevhälsa.

Se vidare:

skolan-och-vardnadshavarna.txt · Senast uppdaterad: 2023/09/18 21:41 av anita