Användarverktyg

Webbverktyg


pedagogisk-kartlaggning

Pedagogisk kartläggning

Artikel i okänd tidning
Den pedagogiska kartläggningen syftar till att samla information om en elevs hela skolsituation.

Det finns flera olika mallar varav de flesta missar det viktigaste - nämligen:

  • elevens högsta nivå i respektive ämne - helst då jämfört med årskurser
  • vilka lärare/skolpersonal de fungerar bra med resp inte så bra med
  • vilka ämnen som eleven är särskilt intresserad av resp inte så intresserad av
  • vilka åtgärder skolan provat och utvärderingen av dessa
  • vårdnadshavares och elevens åsikter/kommentarer kring skolgången

Denna information säger mycket mer om eleven (och skolan) än vad en psykologutredning gör och är därför viktig. Ganska självklart att detta bör göras innan psykolog kopplas in. Se även: Inför psykologutredning.

Nordahls punkter är också användbara när man intervjuar en elev om sin skolgång, vad som påverkar uppmärksamhet och engagemang.

Se även:
e-boken Utanför Ramarna


Filuren funderar: Till Oskar, 6 år: Välkommen till skolan – den sista utposten av ålderssegregerad verksamhet i det moderna samhället!

pedagogisk-kartlaggning.txt · Senast uppdaterad: 2022/01/14 15:29 av anita