Användarverktyg

Webbverktyg


foraldrarnas-berattelser

FÖRÄLDRARNAS BERÄTTELSER

UNDER UTVECKLING

Barns utveckling - föräldrarna berättar

Det finns inget barn som utvecklas exakt lika som något annat barn.

Bild 1
Bild: Barnen i familjen gör en ritning och skapar sedan sitt pepparkakshus efter ritning. Ålder på barnen: Son 2 år, dotter 5 år, son 7 år och son 10 år.

Därför finns det inga tydliga riktlinjer som vägledning. Faktiskt är det så att det är enklare att bedöma när ett barn ligger efter i utveckling än när det ligger före. Framförallt är särskild begåvning svår att bedöma för att barn utvecklas språngvis och olika egenskaper utvecklas olika snabbt. Detta beror på flera saker som barnets intresse, förmåga, och vilket gensvar barnet fått av sin omgivning. Här är föräldrarnas egna berättelser och beskrivning på när barnet förvånat med sin osedvanliga förmåga.

Se vidare:

foraldrarnas-berattelser.txt · Senast uppdaterad: 2023/03/23 18:06 av anita