Användarverktyg

Webbverktyg


extrem-begavning

Extrem begåvning

Gå tillbaka ett steg

<blockquote>”De första intelligenstesten togs fram av den franske psykologen Alfred Binet, som studerade barn i syfte att upptäcka barn med inlärningsvårigheter. ”Wikipedia</blockquote>
Normalfördelningskurva över Intelligens (IQ).

Normalfördelningskurva över Intelligens (IQ).
CC BY-SA 3.0,

IQ i % av befolkningen
Under 70: mycket låg cirka 2,2 %
70-79: låg cirka 6,7 %
80-89: under normal cirka 16,1 %
90-109: normal cirka 50,0 %
110-119: över normal cirka 16,1 %
120-129: hög cirka 6,7 %
130+: mycket hög cirka 2,2 %

Forskare har olika uppfattning om när man kan använda termen ”extremt begåvad” - några vid IQ 135 och däröver och andra först vid minst 145.

Naturligtvis är de särskilt begåvade även olika ”högt” begåvade. En elev som ligger på IQ 120 respektive 140 har då helt olika behov av stimulans och utmaningar i skolan.
De som klarat en längre (4-5 år) yrkesinriktad utbildning på universitet (Läkare, veterinär, psykolog, jurist m. fl.) ligger runt IQ 120 och däröver.

Lanny, 8 år, går med femmorna.

Lanny är särbegåvad vilket betyder att hon förstår, kan mer och lär sig fortare än vad barn brukar göra. Därför får hon gå i femman i stället för i ettan. ”Man är inte riktigt som andra. Man har lite mer kunskaper, är ­extra intelligent och tänker ibland på lite andra sätt”, förklarar Lanny.

Lanny är sär­begåvad. Det betyder att hon är ovanligt intelligent och lär sig ­fortare än andra. Redan när hon var tre, fyra år lärde hon sig att läsa och skriva själv. Hon kan alla multiplikationstabeller utantill och hon kan lösa svåra mattetal.
SvD 2017 Lanny, 8 år, går med femmorna.
Här föreläser Lanny (8) och Hanna (13) om vad de tycker lärare behöver veta

Några saker som är viktiga att tänka på:

  • Man kan inte använda samma ”mall” till alla särskilt begåvade barn och elever.
  • Lär känna varje individuellt barn/elev.
  • Viktigt med samarbete och samråd mellan vårdnadshavare, barn/elev och skola.
  • Med jämna mellanrum måste man stämma av och utvärdera insatser i form av stimulans och stöd.
  • Man måste respektera de sociala och intellektuella skillnader som finns mellan olika begåvningsnivåer.

Se vidare:

extrem-begavning.txt · Senast uppdaterad: 2022/01/12 12:51 av anita