Användarverktyg

Webbverktyg


vad-menas-med-sarskild-begavning

Vad menas med särskild begåvning?

Kort: Särskild begåvning som även benämns som särbegåvning är en sammanfattande beskrivning av personens förmåga till inlärning – alltså inte vad den kan utan dess förmåga att lära sig inom ett eller flera ämnen samt att kreativt och konstruktivt använda sina kunskaper och erfarenheter i olika sammanhang.

En särskilt begåvad persons personlighet är oviktig i sammanhanget. Man kan alltså var blyg, trotsig, tävlingsinriktad mm.

Särskild begåvning (särbegåvning) är ingen diagnos och kan därför inte definieras med särskilda kriterier som uppfylls.

Två (av många) definitioner av särskild begåvning (särbegåvning)

”Intelligence is a very general mental capability that, among other things, involves the ability to reason, plan, solve problems, think abstractly, comprehend complex ideas, learn quickly and learn from experience. It is not merely book learning, a narrow academic skill, or test-taking smarts. Rather, it reflects a broader and deeper capability for comprehending our surroundings—“catching on,” “making sense” of things, or “figuring out” what to do.” /Publicerat i Wall Street Journal 1994./ Scientific American, 2018

Roland S Persson har försökt definiera det så här: ”Den är särbegåvad som förvånar dig vid upprepade tillfällen med sina osedvanliga förmågor på ett ett eller flera områden, både i skolan och i vardagslivet.”

Att förvåna är ju lite otydligt. Föräldrar som inte är särskilt begåvade kan lätt bli förvånade över sitt barns förmågor och tvärtom en särskilt begåvad förälder kanske inte alls tycker det är konstigt med ett barn som spontant lärt sig läsa vid tre års ålder eftersom det gjorde de själva.

Barn som är särskilt begåvade kan ofta få problem i förskola och grundskola.

Se även:
e-boken Utanför Ramarna
Asynkron utveckling
kamratskap
Extrem begåvning

Särbegåvning? Vadå? av Henrika Florén 2015

vad-menas-med-sarskild-begavning.txt · Senast uppdaterad: 2023/10/27 13:00 av anita