User Tools

Site Tools


viktigt-identifiera-barn

Är det viktigt att identifiera särskilt begåvade barn och elever?

Kort svar: Ja!

Oerhört viktigt! Med “identifiera” menas inte via tester av olika slag. Lyssna på föräldrarna eller barnen själva. Deras beskrivning av vad de kan och vad de tycker om skolan är viktig information.

En psykologutredning eller begåvningsbedömning är sällan nödvändig. En pedagogisk kartläggning är oftast bästa metoden för att ta reda på vad en elev kan och vilka förhållanden som fungerar bäst för optimal inlärning.

Barn som av olika anledningar inte trivs eller underpresterar i skolan riskerar att påverkas negativt som kan få konsekvenser för framtiden. Särbegåvade barn i skolan och deras hälsa av professor Roland S Persson

Barn och elever som inte får adekvat stimulans riskerar att bli passiva och sakna adekvat studieteknik när de kommer till mer avancerade studier.

Längre svar finns i denna artikel:A Global Perspective: Gifted Learners enlisted in mainstream schools, without the necessary provisions, will be negatively affected beyond their schooling days

Se även:
e-boken Utanför Ramarna
Ska man berätta för barnen att de är särskilt begåvade?


Filuren funderar:
Skoldebatten blommar av haranger från falanger. I skolbänkarna vissnar alltför många talanger.

viktigt-identifiera-barn.txt · Last modified: 2022/07/06 16:00 by anita