Användarverktyg

Webbverktyg


feldiagnostisering

Är det vanligt att särskild begåvning feltolkas som npf-diagnos?

Kort svar: Ja, tyvärr!

Feldiagnostisering är tyvärr vanligare än man kan ana. Det finns flera forskningsrapporter som visar på detta.


Foto: Anita Hogeborn Kullander
Vad det beror på kan jag bara spekulera i - vilket jag inte ska göra här. Föräldrar berättar om snabba utredningar med bara ett WISC-test och sedan en diagnos som läkare bekräftar. Feltolkning av WISC-testets resultat och särskilt då deltesten för Arbetsminne och Snabbhet. Ingen anamnestagning, ingen pedagogisk kartläggning som underlag för beslutet. Inte ens några rekommendationer till skolan presenteras av utredningen.

Det finns fem punkter att ta hänsyn till för att ställa en npf-diagnos

  1. Det problematiska beteendet ska finnas före tolv års ålder.
  2. Det problematiska beteendet ska finnas i minst två sammanhang/miljöer. Tex hem, skola, fotbollsträning, danskursen, släktfika mfl. (det gills inte om problemen visas tex på två olika ämneslektioner i skolan)
  3. Svårigheterna/problemen ska vara av sådan art att barnet behöver stöd av en vuxen för att klara det som kan anses vara normalt för åldern.
  4. Inget annat ska kunna förklara svårigheterna/problemen. Tex depression, trauma, utsatt för mobbning, understimulans, felstimulans mm.
  5. Man bör vara medveten om att en diagnos kan ”växa bort”. Dvs att ett barn växer och utvecklas hela tiden och därför bör man ompröva diagnosen med jämna mellanrum, tex vartannat år.

Vad gör jag om jag misstänker att mitt barn är feldiagnostiserat?

The World Federation of ADHD International Consensus Statement: 208 Evidence-based Conclusions about the Disorder. 2021
Hon tjänar miljoner på undermåliga npf-utredningar ETC 2020-11-26
Oseriösa aktörer pressar fram diagnoser ETC 2020-11-25
Överdiagnostisering, urholkade kriterier eller dåliga utredningar? Special Nest 2020
BUP i Stockholm svarar på en fråga angående feldiagnostisering av ADHD:
Risk för överdiagnostik av autismspektrumstörning,Läkartidningen 2014-04-15
”Katastrof med alla skitutredningar” - Psykolog Jenny Klefbom
Odette blev kvitt feldiagnosen – tog saken i egna händer
SVT - Neuropsykiatriska feldiagnoser ökar, 2019.
Misdiagnosis of ADHD/ASD in gifted children Leigh Jamison - Karolinska Institutet, 2016
Misdiagnosis and Dual Diagnosis of Gifted Children, 2019 By James T. Webb, Edward R. Amend, Nadia E. Webb, Jean Goerss, Paul Beljan, & F. Richard Olenchak.
The Misdiagnosis of Gifted Children, 2012
For more information about medical misdiagnosis of the gifted, please visit the SENG Misdiagnosis Initiative page.

Se även:
e-boken Utanför Ramarna
Lärarna och diagnoserna

feldiagnostisering.txt · Senast uppdaterad: 2022/07/05 17:58 av anita