Användarverktyg

Webbverktyg


muntlig-aterforing-av-utredningen

Utdrag ur Psykologutredning i skolan Socialstyrelsen - sid 34 och 35 Del 3 av 3

Muntlig återföring av utredningens resultat

En minst lika viktig aspekt som utlåtandeskrivning är den muntliga återgivningen av utredningens resultat. Psykologen har ett stort ansvar för hur detta tas emot av alla berörda, i första hand av barn och föräldrar. För yngre barn är det främst föräldrarna som ska få ta del av utredningsresultatet. Äldre barn ska även själva få återkoppling, och återföring kan då ges till familjen gemensamt, eller till föräldrarna först och senare till barnet tillsammans med föräldrarna. Även om ett resultat kan vara väntat är det ofta svårt att ta in all information om sitt barn och förstå innebörden och konsekvenserna vid ett enda tillfälle. Om utredningens resultat stämmer med föräldrarnas och barnets bild av problemen är återkopplingen mer en bekräftelse och ökar förståelsen för barnet.

Efter återföring till barn och föräldrar, självklart med deras samtycke, ska resultatet även återges till den personal i skolan som arbetar med barnet. Här kan informationen anpassas efter vad som är relevant för denna grupp. Psykologen tolkar de siffermässiga resultaten och sätter ord på vad de innebär, siffror från testprotokoll ska inte redovisas. För specialpedagog och barnets huvudsakliga pedagog kan ett djupare samarbete behövas för att resonera kring stöd och för att formulera en bra åtgärdsplan. Ju bättre de som arbetar med och kring barnet förstår dess svårigheter och styrkor, desto större är sannolikheten för att barnet får stöd och bemötande som leder till utveckling av kunskap, färdigheter och självkänsla.

Samtliga delar:

Ladda ner komplett fil:

Se även:

muntlig-aterforing-av-utredningen.txt · Senast uppdaterad: 2022/01/14 13:06 av anita