Användarverktyg

Webbverktyg


psykologer-far-stalla-diagnos

Får psykologer ställa diagnos?

Kort svar: Ja!

Psykolog med legitimation (leg. psykolog) har rätt att självständigt ställa diagnos, oavsett om de är anställda inom landsting (BUP, Vårdcentral m.fl.) eller kommun (skola).

Psykologer har (…) både rätt och skyldighet att självständigt under eget yrkesansvar arbeta med psykologisk utredning, diagnostik och behandling.
Camilla Danell, Psykologtidningen nr 6 2011

Psykologers rätt att ställa ADHD-diagnos – Dom från Kammarrätten DN 2008-01-31
Psykologförbundet tillkännager Kammarrättens dom
Yrkesetiska principer för psykologer i Norden

Läs mer i:
Socialstyrelsens handbok

Se även:
e-boken Utanför Ramarna

psykologer-far-stalla-diagnos.txt · Senast uppdaterad: 2022/07/06 15:27 av anita