Användarverktyg

Webbverktyg


vaga-fraga-orka-lyssna

Våga fråga – orka lyssna!

Del 6 av 6
Vi har nu skapat ett samhälle där individen fått alltmer utrymme att uttrycka sina behov och önskningar. I förskolan har man infört dialogpedagogiken för att träna barnen att kommunicera med omvärlden om sin känslor, upplevelser, önskningar och behov. I skolan har vi infört olika forum som klassråd, elevråd, likabehandlings-råd mm. för att eleverna ska kunna påverka både i och utanför klassrummet. Vi frågar alltså eleverna om deras skolgång – både akademiskt och socialt.

Detta är formaliserat via bla. Skollagen och Salamancadeklarationen och iscensätts praktiskt via den Individuella Utvecklings-Planen (IUP) och utvecklingssamtalet där vi förväntar oss att elever och vårdnadshavare ska vara ärliga och uppriktiga och förmedla sina åsikter. Men vi behöver tränas i att lyssna – att höra och förstå vad som sägs.

Människan är en social gruppvarelse och normer håller ihop gruppen. Individer som inte följer normen, ifrågasätter eller inte förstår dessa stöts ut. Individer kan också välja att ställa sig utanför gruppen. Detta gäller oavsett funktionsuppsättning – oavsett om man har en långsammare eller snabbare inlärningstakt.

Vi är bra på att ta hand om elever med olika typer av komplicerad inlärning och/eller långsammare inlärningstakt, men det har dock blivit pinsamt tydligt att vi har missat en grupp av elever – de som har en högre inlärningsförmåga i ett eller flera ämnen, alltså elever som har behov av en snabbare inlärningstakt, större utmaningar via acceleration eller fördjupning, som behöver stöd och stimulans att gå vidare utöver målen. Av olika orsaker så förmedlas inte detta under utvecklingssamtalet eller så förbises det av skolan. När vuxna inte lyssnar/förstår så uttrycker dessa elever sin frustration på andra sätt som tex, provoceringar, aggressivitet, arbetsvägran, skolvägran, inåtvändhet, självskadebeteenden, ätstörningar, mm. som alltför ofta tolkas i form av diagnoser och/eller feluppfostran.

Samtliga delar:
Del 1. Synen på begåvning
Del 2. Barn gör inte som vi säger - de gör som vi gör
Del 3. Piska eller Morot
Del 4. Sociala Sammanhang
Del 5. Skolan och Skollagen|
Del 6.Våga fråga - orka Lyssna
Del 7. Hög intelligens hos andra kan vara narcissistiskt sårande

vaga-fraga-orka-lyssna.txt · Senast uppdaterad: 2022/01/15 14:39 av anita