Användarverktyg

Webbverktyg


barn-gor-som-vi-gor

Barn gör inte som vi säger - de gör som vi gör

Del 2 av 6 Det är en gammal sanning som vi fått bevisat för oss många gånger om. Vuxna anger normen för vad som är önskvärt och accepterat beteende genom eget beteende och attityder. En lärare förmedlar i sitt klassrum, via sin personlighet, vilka normer och värderingar som gäller och därmed också vilken status respektive elev har. Det är också känt att elevers status påverkas av hur ”högpresterande” de är – dvs. att de gör som läraren säger, inte protesterar eller provocerar och att de får höga betyg och högt status.

Därmed blir det tydligt att elever som protesterar, påtalar orättvisor och fusk, vägrar att göra det som för dem verkar vara meningslösa skoluppgifter, stör, kräver utökad demokrati, är antiauktoritära mao utmanar både klasskamrater och lärare i diskussioner, inte självklart får högt status i klassen utan oftast tvärtom.

Samtliga delar:
Del 1. Synen på begåvning
Del 2. Barn gör inte som vi säger - de gör som vi gör
Del 3. Piska eller Morot
Del 4. Sociala Sammanhang
Del 5. Skolan och Skollagen|
Del 6.Våga fråga - orka Lyssna
Del 7. Hög intelligens hos andra kan vara narcissistiskt sårande

barn-gor-som-vi-gor.txt · Senast uppdaterad: 2022/01/11 12:40 av anita