Användarverktyg

Webbverktyg


studieteknik

Studieteknik

Dålig (ibland obefintlig) studieteknik är mycket vanligt bland särskilt begåvade barn/elever (även vuxna). Man är så van vid att inlärningen går fort, så fort att man inte ens märkt att det varit en inlärningssituation. När dessa personer möter lite motstånd, dvs när man inte kan på direkten utan måste repetera både en och två gånger, då är det lätt att tro att man aldrig kommer att kunna lära sig detta.

Många föräldrar är bekymrade över att deras barn ger upp om de inte lär sig på första försöket. Barnen gråter, skriker, blir frustrerade och impulsen att ge upp tar över. De har låg frustrationstolerans och impulskontroll. Samma barn kan sitta i timmar och lära sig ett nytt datorspel eller plugga in decimaler till pi, men när det gäller något som vi vuxna tycker att de behöver, då blir det motstånd.

Jag brukar säga att när man möter barn med låg frustrationstolerans och impulskontroll så får man ett mått på sin egen förmåga i de avseendena. Man blir frustrerad över sitt barns reaktioner och ger upp försöken. Om man då som förälder ger upp för impulsen så missar man ett gyllene tillfälle att lära sitt barn hur man gör när man lär sig. Tyvärr är det väldigt lätt att falla i fällan - ”han behöver inte lära sig det nu”, ”det får hon lära sig i skolan sedan” osv. Tro mig, jag vet precis hur lätt det är.

Det tog 30 minuter för en fem-åring att fylla i detta.
När det sedan kommer till förmågor och kunskaper som förväntas utifrån åldern blir det knepigt om tex skolan vill att eleverna ska knyta sina skor själva eller de ska ha cykelutflykt. Föräldrarna blir förtvivlade när barnen säger ”Jag behöver inte lära mig knyta skorna, det finns ju kardborrband.” eller ”Jag behöver inte lära mig cykla, jag kan gå eller springa bredvid, det finns ju buss.” osv.

Som förälder (och lärare) är det lätt att låta ”barnen vara barn” och inte stödja och uppmuntra ett barn som kämpar med en inlärning före vad som förväntas utifrån åldern. I skolan kan det låta så här när ett barn vill lära sig multiplicera: ”Men du behöver inte traggla med detta redan nu.” ”Det får du lära dig i skolan om två år, eller multiplikation lär vi oss inte i ettan, det kommer först i trean” osv.

Att lära sig att lära sig är en liten artikel som jag skrivit. Den handlar om hur man gör när man lär sig och hur det är direkt kopplat till studieteknik, en studieteknik som ju kommer att behövas ju längre upp i studierna man kommer. Många särskilt begåvade vuxna personer berättar att det blev en chock för dem då de började högskola eller universitet och inte klarade första tentan - inte heller den andra… De var så vana vid att inte behöva plugga så de trodde att det skulle vara så i framtiden också - att det skulle räcka med att vara närvarande på lektionerna/föreläsningarna.

När barnet som är missnöjt med sin teckning av en katt för att den mera ser ut som ett murmeldjur, så säger du INTE ”det var väl en fin katt” för då kränker du barnet. Förklara istället att alla berömda konstnärer har tränat och tränat och tränat många år innan de var nöjda. Berätta också hur du gör när du tränar upp dig på något. Berätta om dina första katter, pannkakor eller försök att åka slalom.

Se även:
Barns utveckling
Vad vill elever lära sig i skolan?
e-boken Utanför Ramarna


En förälder berättade att deras läsande barn helt plötsligt började läsa stakande. När mamman frågade varför han läste så svarade han: ”så läser man i skolan, mamma”, svarade han.

studieteknik.txt · Senast uppdaterad: 2022/01/15 13:42 av anita