User Tools

Site Tools


vad-kan-vuxna-gora

Table of Contents

Vad kan vuxna göra?

What do we make of a boy like Thomas?

Några råd från Roland S Persson:

Foto: Anita Hogeborn Kullander

  • ha tolerans för barnens vilja och initiativ
  • stimulera de områden där barnet visar särskilda intressen
  • se till att det finns möjligheter för barnet att pröva olika saker
  • uppmuntra genom att uttala dig positivt
  • driv inte på, då tvingar man som regel barnen

Några råd från Ellen Winner:

  • Försök inte att se det särbegåvade barnet som ”normalt”. (Detta är troligtvis ändå omöjligt.)
  • Särbegåvade barn tycker inte om att leka med ”normala” barn eftersom deras intressen skiljer sig åt markant.
  • Försök att hitta kamrater till barnet med liknande särbegåvningar.
  • Ge näring åt och uppmuntra barnets särbegåvning

Några råd från start:

Se även:

Barns utveckling
e-boken Utanför Ramarna


Filuren funderar:
Även familjens hund tycks vara särbegåvad. Han är i alla fall förtjust i matte.

vad-kan-vuxna-gora.txt · Last modified: 2022/01/15 14:45 by anita