Användarverktyg

Webbverktyg


ptsd

Innehållsförteckning

PTSD

Vad är PTSD - posttraumatiskt stressyndrom? (Post Traumatic Stress Disorder)

Du som har varit med om våldsamma, kränkande eller chockartade händelser kan efteråt få psykiska symtom. Du kan till exempel ha känt dig hotad till livet eller blivit vittne till mycket skrämmande händelser. För en del försvinner symtomen så småningom av sig själv, medan andra kan få psykiska trauman.
Det innebär att symtomen är kvar.

Tillståndet kallas för posttraumatiskt stressyndrom eller PTSD, som är en förkortning av engelskans ”post traumatic stress disorder”.

Här är exempel på händelser som kan leda till posttraumatiskt stressyndrom:

Foto: Anita Hogeborn Kullander

  • rån
  • misshandel, våld i en nära relation
  • långvarig mobbning
  • sexuella övergrepp
  • olyckor, naturkatastrofer
  • tortyr
  • krigshändelser
  • upplevelser under intensivvård eller operationer
  • svår förlossning eller missfall.

Se även:

ptsd.txt · Senast uppdaterad: 2022/07/06 15:30 av anita