Användarverktyg

Webbverktyg


mobbning

MOBBNING

Mobbning kopplas oftast till elever och skolan. Men det primitiva beteendet förekommer bland alla åldrar och i alla sammanhang där grupper av människor möts. Särskilt drabbade är barn, elever, vuxna som är särskilt begåvade.

Illustration: Anita Hogeborn Kullander
Mobbningen kan vara aktiv verbalt och/eller fysiskt men även passiv med tystnad och utfrysning. Individer som fungerar annorlunda (jämfört med vad som uppfattas som normalt) blir i stort sett alltid betraktade som avvikande och konstiga. Man förstår dem inte och undviker därför dessa personer och ger signaler till omgivningen att göra det också.

Jag (Anita Kullander) har forskat på mobbning och bla varit ledande i arbetet att ta fram en anti-mobbnings-modell i en skola. Nytorpsskolan skapar egen modell mot mobbning. Nytorps T-modell

Artiklar i olika media

Forsknings-rapporter av Anita Kullander

Vad är det för fel på mig? 1985 Gruppsamtal med en femteklass där en hackkyckling försöker bli accepterad av sina klasskamrater
Lika barn leka bäst 1990 Faktorer som påverkar kamratval i 2-3 års-åldern

Se även:

mobbning.txt · Senast uppdaterad: 2022/07/06 11:50 av anita