Användarverktyg

Webbverktyg


misstanker-mitt-barn-feldiagnostiserat

Vad gör jag om jag misstänker att mitt barn är feldiagnostiserat?

Om du har anledning att anta att ditt barn kan vara feldiagnostiserat eller har utvecklats positivt så kan man ompröva diagnosen - man gör då en ny utredning för att få en ”second opinion”.

Några år efter den första utredningen brukar vara lagom. Gör den då med någon som har dokumenterade erfarenheter av både NPF och särskild begåvning.

Ibland kan det vara nödvändigt att göra den privat. Det finns flera privata aktörer runt om i landet som har dokumenterade kunskaper och erfarenheter.

Läs också:
Inför psykologkontakt

e-boken Utanför Ramarna

misstanker-mitt-barn-feldiagnostiserat.txt · Senast uppdaterad: 2022/01/14 11:57 av anita