Användarverktyg

Webbverktyg


sekretess-for-psykologer-i-skolan

SEKRETESS FÖR PSYKOLOGER I SKOLAN

I skolans värld är sekretessen ganska komplicerad. Den yttre sekretessen, det vill säga utlämnande av uppgifter till någon utanför skolan, är sällan något stort problem. Däremot är osäkerheten ofta större om vad som gäller för utbyte av information mellan personalen inom skolan. Elevhälsans medicinska insatser ses som en egen verksamhetsgren och sekretess råder därmed mellan skolsköterska och skolläkare i förhållande till övrig skolpersonal.

Psykologförbundets ståndpunkt är att motsvarande sekretessgräns borde finnas också mellan skolpsykologen och övrig skolpersonal, men så är inte fallet i dag. Skolpsykologernas verksamhet anses inte vara en självständig verksamhetsgren i förhållande till skolans verksamhet i övrigt, vilket innebär att det inte finns någon sekretess mellan skopsykologen och annan skolpersonal, såsom lärare och rektor.

”Bara den som deltar i vården eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete, får ta del av patientuppgifter.”

Nedanstående är en sida från Psykologtidningen år 2015

sekretess-for-psykologer-i-skolan.txt · Senast uppdaterad: 2023/12/19 09:40 av anita