Användarverktyg

Webbverktyg


psykologer-mot-karnvapen-for-fred-och-ekologisk-balans

Psykologer mot kärnvapen och ekologisk balans

Post Traumatisk Stress Disorder: PTSD-broschyrer - KRIS TRAUMA PTSD

Föreningen bildades 1982 och hade som flest 700 medlemmar i Sverige och våra grannländer. Flera andra yrkesföreningar startades ungefär samtidigt: Läkare mot Kärnvapen, Arkitekter mot kärnvapen, Lärare mot Kärnvapen, Artister mot kärnvapen, bara för att nämna några.

I och med att uppmärksamhet även riktades mot miljöfrågor så ville Psykologer mot kärnvapen utöka sitt intresseområde och lade till ”och ekologisk balans” i namnet.

Några av styrelsens medlemmar: Inga Sylvander, Marta Cullberg - numera Cullberg Weston, Ingegerd Morvik Broberg, Helena Bering och Lennart Parknäs

En av föreningens aktiva styrelsemedlem Helena Bering mördades i augiusti 2004, i samband med att hon rånades på sin bil. Mordet uppklarades och de skyldiga fälldes. Helena sörjdes närmast av maken och fem barn i skolåldern samt övrig släkt och vänner.

Därefter var det som om luften gick ur föreningen och den tynade sakta bort.

Historia (från Wikipedia)

Föreningen bildades 1982 och hade som mest c:a 700 medlemmar i Sverige. Vi har alltid arbetat för freden och 1992 utökade vi vårt verksamhetsområde till att gälla även miljöarbete. För att markera detta lade vi till ”för fred och ekologisk balans” i vårt namn. Våra specifika kunskaper efterfrågas av UD och i FN-sammanhang och våra rapporter har vunnit respekt på regeringsnivå. Samtidigt har vi en politisk kraft som NGO - Non Governmental Organisation.

Tillsamman med flera andra yrkesgrupper bildade vi YMK - Yrkegrupper mot Kärnvapen 1982.

Föreningens verksamhet vilar på de etiska grundprinciper som gäller för legitimerade psykologer. Vad arbetar organisationen med: Vidga kunskaper om hoten mot mänskligheten från kärnvapen, kapprustning, krig och miljöförstöring i världen.

Följa den dagsaktuella utvecklingen i världen enligt ovanstående. Samla och sprida den specifika psykologiska kunskap som kan vara användbar i freds- och miljöarbete. Samarbeta med liknande yrkesföreningar i Sverige och psykologer i andra länder för att bli en rörelse som beslutande politiker måste ta hänsyn till.

Verka för att viktiga frågor för mänskligheten - kärnvapen, kapprustning, krig, fred och miljöförstöring tas upp utifrån ett psykologiskt perspektiv inom psykologutbildningen. Deltar i flera projekt tillsammans med psykologer i de baltiska länderna samt har kontakter med psykologer över hela världen.

Har nära kontakt med Sveriges Psykologförbund och medverkar regelbundet i Psykologtidningen med artiklar mm; Kan erbjud/förmedla kontakter med föredragshållare, debattörer och kursledare med psykologisk inriktning i freds och miljöfrågor, Civilmotstånd,Empati, Media som krigshetsare,Barn o krig, Internationell konfliktlösning, Fredens psykologi,Befria livsglädjen ur hopplöshetens fängelse samt utveckla säkerhet/säkra utveckling.

Har i samarbete med Pax förlag, gett ut boken Vägen till förändring av Lennart Parknäs,1992 Har medverkat i framställningen av filmen ögon som sett för mycket 1996. Tillhandahåller litteratur, tidskrifter, vykort, mm. Rekvirera fullständig materiallista från föreningen.

Läs mera:

psykologer-mot-karnvapen-for-fred-och-ekologisk-balans.txt · Senast uppdaterad: 2022/05/12 07:17 av anita