User Tools

Site Tools


psykologer-far-stalla-diagnos

This is an old revision of the document!


Får psykologer ställa diagnos?

Backa ett steg

Kort svar: Ja!

Psykolog med legitimation (leg. psykolog) har rätt att självständigt ställa diagnos, oavsett om de är anställda inom landsting (BUP, Vårdcentral m.fl.) eller kommun (skola).
<blockquote>Psykologer har (…) både rätt och skyldighet att självständigt under eget yrkesansvar arbeta med psykologisk utredning, diagnostik och behandling.
Camilla Danell, Psykologtidningen nr 6 2011 </blockquote> Psykologers rätt att ställa ADHD-diagnos – Dom från Kammarrätten DN 2008-01-31
Psykologförbundet tillkännager Kammarrättens dom
Yrkesetiska principer för psykologer i Norden

Läs mer i:
Socialstyrelsens handbok

Se även:
e-boken Utanför Ramarna

psykologer-far-stalla-diagnos.1606938227.txt.gz · Last modified: 2020/12/02 20:43 by anita