Användarverktyg

Webbverktyg


hemsidor-bloggar-och-twitter

HEMSIDOR, BLOGGAR OCH TWITTER

Foto: Anita Hogeborn Kullander

2024-05-14 Norge - Folkeskolen: Efter sommer skal lærerne finde de højtbegavede elever: Her er redskaberne
Linda Kreger Silverman: What is Gifted Plus?
2024-03-25 Pedagog Värmland
2024-02-09 SpecialNest: Särskilt begåvade elever blir allt synligare
20221024 Vi Lärare. Petra Krantz: Om anpassningar ska fungera – skilj på mål och lösningar
2024-01-04: Barneombudet Norge: Hvordan få en bedre klageordning for elever med spesialundervisning?
2023-12-13 Regeringskansliet: Regeringen vill göra det lättare för elever att få läsa i snabbare takt och på en högre nivå
Vi lärare. Upptäck elever med dyslexi och särskild begåvning
Scott Barry Kaufman:The latest science of the mind, brain, well-being, and creativity.
Mensapriset 2023 går till uppfinnaren och forskaren Fredrik Löfgren!
Der er netop vedtaget en finanslov i Danmark med en post til højtbegavede børn.
https://begavetmedglaede.dk/ Östersunds kommun: inlämnat förslag till handligsplan för särskilt begåvade elever.
SENGIFTED James T Webb: 100 Words of Wisdom
Danmark: Om højtbegavede børn
2023 Goalcast Trending: He was illiterate. Now he teaches at one of the top schools on earth Cambridge.
Utdanningsforskning.no: Hvordan håndterer evnerike elever kjedsomhet i skolen?
2023, Skolverket: Verktyg för arbetet med alla elevers lärande, utveckling och hälsa
2023-02-23 Folkeskolen: Fra næste år bliver det et krav, at lærere spotter elever med tegn på høj begavelse. Men hvordan gør man det?
2023-01-31 Danmark: Børne- och Undervisningsministeriet: Ny ekspert- og arbejdsgruppe skal udvikle værktøjer til screening af elever med høj begavelse
2022-12-20 Valeria Sabater: Utforska sinnet. Extrem intelligens: den mörka sidan vi inte talar om
20221223 Mona Liljedahl kommenterar: Skolinspektionens rapport om stimulerande undervisning för elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling
Nordic Mensa Fund grants 2022 awarded
TheGword The videos spotlight a selection of stories and experts featured in THE G WORD. 2022-11-02 Daimond Institute, S Jacksson. Roland S Persson (Sweden): "On Society and the Profoundly Gifted."
2022-11-08 Pedagog Stockholm: Viktigt med tidigt stöd för särskilt begåvade
Gifted challenges - Gifted education: Why is it still so controversial?
2019-10-07 Claes Nilholm, Vad är särbegåvning?
2022-05-29 Succéduon överraskas med Mensapriset
2022-04-20 Artikel i Hela Gotland.se Mensa – klubben där IQ inte är ett hett samtalsämne.
2022-01-04 AcadeMedia. LBS-elev belönas med Sonja Kovalevsky-priset - vill revolutionera skolvärlden
2021-11-29 "Adhd-experter är köpta av läkemedelsindustrin" (med journalist Katarina Bjärvall)
2021-11-20 deMilked. 20 Smart Kids Who Were Called ‘Gifted’ Share The Struggles They Faced Later In Life
2017-04-05 Sandviken: Anita Kullander och Klara Jons föreläser om särskilt begåvade barn på pedagogiskt café i #sandviken. Mick Hellgren Twitter
1979 Sir Arthur Lewis, Biographical. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1979

Se även filurums hemsida

hemsidor-bloggar-och-twitter.txt · Senast uppdaterad: 2024/05/17 00:43 av anita