Användarverktyg

Webbverktyg


dyslektiker-och-sarskilt-begavad

Kan man vara dyslektiker och särskilt begåvad?

Kort svar: JA!

Här är en berättelse från verkligheten: Efter att dyslexiutredningen gjordes har H gjort ett nytt WISC-test som visade på ett IQ på en bit över 140.

H är nyss fyllda 10 år och hon går i åk 5. H har ett arbetsminne på medelnivå och ett GAI på strax över Mensa-nivå. Hon har även en ADHD-diagnos sedan våren i åk 3 och hon äter ADHD-medicin sedan mitten av våren i åk 4. Sedan H lärde sig läsa så har hon alltid läst mycket. Hon läser snabbt och har en fantastisk läsförståelse.

H har haft stora svårigheter med talet, främst med vokaler och inte ens när hon började F-klass så förstod vi föräldrar allt hon sa. Om vi hade bytt logoped tidigare så tror jag att hon hade fått en verbal dyspraxi diagnos. Med hjälp av en ny logoped och intensiv uttalsträning så märks Hs talsvårigheter knappt nu.

H har alltid gillat att rita och måla, men när hon började skolan och skulle börja skriva uppstod problem. Eftersom H hoppade över åk 1 och gick direkt från F-klass till åk 2 så trodde vi att hennes skrivproblem berodde på att hon hoppat över åk 1 och inte fått tillräcklig skrivträning. Under hela lågstadiet hade hon stora problem med alla skrivuppgifter, men skolan brydde sig inte om detta. H fick en dator som hjälpmedel i åk 3. Förutom att H fick totala låsningar när hon skulle skriva så har/hade hon problem med att lära sig:
Klockan
Veckodagar
Månader
Höger/Vänster
Multiplikationstabeller
Stor bokstav i början av meningar
Stavning
Forma bokstäver så att de ser likadana ut

Efter att ha bytt skola inför åk 4 så påbörjades under hösten i åk 4 en läs-och skrivutredning hos den logoped som hjälpt till med talsvårigheterna. H var inte samarbetsvillig när det kom till skrivdelen av testerna. Logopeden skrev dock rekommendationer till skolan om hur de skulle jobba med Hs skrivande.

Efter att jag läst på om Stealth Dyslexia, dyslexi hos särbegåvade med god läsförståelse, så bestämdes att Hs läs-och skrivutredning skulle göras klar av en ny logoped på Landstingets logopedmottagning i Karlstad. Resultatet av denna utredning blev en tydlig dyslexi-diagnos.

Den svenska benämningen för dyslexi hos en person med god läsförståelse verkar vara kompenserad dyslexi. Denna term används av båda våra logopeder och den finns även på SPSMs hemsida. Min rekommendation är därför att använda ”Kompenserad dyslexi” istället för ”Stealth dyslexia” i dialogen med logoped/specialpedagog.

TIPS! Det var flera saker som logopeden var tvungen att anpassa i utredningen för att den skulle ”hitta” Hs dyslexi. De anpassningar som jag vet gjordes är:

H fick göra Logos-testet för åk 6 – vuxen istället för testet upp till åk 5. Om H fått göra testet för åk 5 så hade dyslexin inte indikerats.

Logopeden jämförde Hs Logos-resultat både mot åk 6, åk 8 och gymnasiets åk 1. Om Hs resultat bara hade jämförts mot åk 6 så hade testet inte indikerat dyslexi. Jag lägger in Hs Logos-resultat så att ni själva kan se hur hennes läsförståelse konstant ligger på runt 99% även på gymnasienivå samtidigt som läsflytet (antal korrekt högt lästa ord på viss tid) sjunker från 51% till 17%. Anledningen till Hs relativt sett höga värde på läsflyt för åk 6 är att hon läser så snabbt att trots att hon läser många fel så hinner hon också med många korrekta ord.

Som logopeden förklarade det så är Logos-värden på 30% eller lägre tecken på dyslexi.

Ni får gärna använda/visa Hs Logos-resultat som exempel på hur testresultatet kan se ut för en elev med kompenserad dyslexi. Om ni använder Hs Logos-result är det viktigt att ni säger att den som gjort testet var 10 år och gick i åk 5, och att ni visar alla 3 resultatpappren.

Se även Särskild begåvning och dyslexi
dyslektiker-och-sarskilt-begavad.txt · Senast uppdaterad: 2023/09/26 14:26 av anita