Användarverktyg

Webbverktyg


anmal-rektorer-diagnos

Anmäl rektorer som kräver diagnos för extra stöd

I Kajsa Heinemanns artikel, publicerad i Psykologtidningen nr 6, 2012, säger Bertil Östberg (fp): ”Anmäl rektorer som kräver adhd-diagnos för extra stöd”. Östberg hänvisade till skollagen där det inte finns något stöd för att neuropsykiatriska eller andra diagnoser ska vara villkor för att en elev ska få stöd för att nå målen och kunskapsnivån för att få godkänt i skolan.

I samma artikel står det att Lärarnas tidning gjort en undersökning i maj samma år. Den visade att 24 % av skolledare ställde krav på diagnos innan resurs för extra stöd sätts in.

Östberg menade att det är upprörande om det är på det sättet. Skolledare som säger så ska man som förälder absolut anmäla till Skolinspektionen,

Kommuner och skolledning uppger ofta brist på pengar när de får kritik för att inte gett, de elever som behöver det, särskilt stöd. Bertil Östberg menar att det inte är ett godtagbart skäl.

Kommunerna är skyldiga att leva upp till lagens krav - alla elever har rätt att få stöd. Det handlar om att prioritera.

Kommuner har ett viktigt uppdrag och genom att satsa på elevhälsan finns bra förutsättningar för att identifiera elevers behov och vilket stöd som krävs. Det säger Elinor Schad, psykolog och ordförande i Psykologförbundets yrkesförening för Psykologer i förskola och skola, Psifos.

En diagnos får aldrig ställas som krav för att ge barn det stöd de behöver för att utvecklas.

Elevhälsans personal borde i större utsträckning användas till att vägleda lärare och skolpersonal i hur de kan hjälpa elever med specifika inlärningsproblem. Psykologer inom förskola och skola behöver jobba mycket mer med lärmiljön än vad vi gör i dag, säger Elinor Schad.

Se även:
e-boken Utanför Ramarna

anmal-rektorer-diagnos.txt · Senast uppdaterad: 2022/01/09 11:34 av anita