User Tools

Site Tools


psykologer-far-stalla-diagnos

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
psykologer-far-stalla-diagnos [2020/11/29 01:02] – ↷ Länkar som ändrats på grund av flytt/namnändring 185.191.171.41psykologer-far-stalla-diagnos [2022/07/06 15:27] (current) anita
Line 2: Line 2:
  
 <html><p style="font-size: large">Kort svar: Ja!<p></html> <html><p style="font-size: large">Kort svar: Ja!<p></html>
 +Psykolog med legitimation (leg. psykolog) har rätt att självständigt ställa diagnos, oavsett om de är anställda inom landsting (BUP, Vårdcentral m.fl.) eller kommun (skola).\\  
  
-Psykolog med legitimation (leg. psykolog) har rätt att självständigt ställa diagnos, oavsett om de är anställda inom landsting (BUP, Vårdcentral m.fl.) eller kommun (skola).  \\   +Psykologer har (...) både rätt och skyldighet att självständigt under eget yrkesansvar arbeta med psykologisk utredning, diagnostik och behandling. \\ 
-<blockquote>Psykologer har (...) både rätt och skyldighet att självständigt under eget yrkesansvar arbeta med psykologisk utredning, diagnostik och behandling. \\ +
 — [[http://psykologtidningen.se/pdf/2011/PT2011_06_ubilder.pdf|Camilla Danell, Psykologtidningen nr 6 2011]] — [[http://psykologtidningen.se/pdf/2011/PT2011_06_ubilder.pdf|Camilla Danell, Psykologtidningen nr 6 2011]]
-</blockquote> +
 [[https://www.dn.se/arkiv/stockholm/psykologer-fick-ratt-stalla-diagnos/|Psykologers rätt att ställa ADHD-diagnos – Dom från Kammarrätten DN 2008-01-31]] \\  [[https://www.dn.se/arkiv/stockholm/psykologer-fick-ratt-stalla-diagnos/|Psykologers rätt att ställa ADHD-diagnos – Dom från Kammarrätten DN 2008-01-31]] \\ 
 [[https://web.archive.org/web/20100821051825/https://www.psykologforbundet.se/SiteCollectionDocuments/Yrket/diagnosr%C3%A4tt_kammarrattens_dom.pdf|Psykologförbundet tillkännager Kammarrättens dom]] \\ [[https://web.archive.org/web/20100821051825/https://www.psykologforbundet.se/SiteCollectionDocuments/Yrket/diagnosr%C3%A4tt_kammarrattens_dom.pdf|Psykologförbundet tillkännager Kammarrättens dom]] \\
psykologer-far-stalla-diagnos.1606608171.txt.gz · Last modified: 2020/11/29 01:02 by 185.191.171.41