Användarverktyg

Webbverktyg


bevinglade-ord

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Föregående version.
Nästa version.
Föregående version.
bevinglade-ord [2020/10/24 14:12]
anita
bevinglade-ord [2022/01/09 09:58] (aktuell)
anita
Rad 1: Rad 1:
-{{ :vinge.png?direct&600 |}}+====== Bevinglade ord ====== 
 +<html> 
 +<figure style="float: left; margin-right: 2em"> 
 +</html> 
 +{{:vinge.png?direct&800 |}}\\ 
 +<html> 
 +<figcaption style="clear: left; max-width: 800px"> 
 +</html> 
 +Illustration: Anita Hogeborn Kullander 
 +<html> 
 +</figcaption></figure> 
 +</html> 
 +\\
  
  
-====== Bevinglade ord ====== 
  
-Här är kommentarer som föräldrar fått höra av både lekmän och professionella i olika sammanhang. Jag kallar dessa för "bevinglade ord" för de verkar ha flugit ur munnen innan tanken hann med.+**Här är kommentarer som föräldrar fått höra av både lekmän och professionella i olika sammanhang. Jag kallar dessa för "bevinglade ord" för de verkar ha flugit ur munnen innan tanken hann med.**
  
 – Tänk på att inte förklara saker för utförligt för henne, du behöver inte gå på djupet. (BVC– sköterska) \\   – Tänk på att inte förklara saker för utförligt för henne, du behöver inte gå på djupet. (BVC– sköterska) \\  
Rad 68: Rad 79:
  
 **Se även:** \\  **Se även:** \\ 
-[[e-bok-utanfor-ramarna-om-begavning-2018|e-bok Utanför Ramarna 2018]]+[[e-bok-utanfor-ramarna-2018|e-bok Utanför Ramarna 2018]]
  
  
bevinglade-ord.1603541574.txt.gz · Senast uppdaterad: 2020/10/24 14:12 av anita