Användarverktyg

Webbverktyg


bevinglade-ord

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Föregående version.
Nästa version.
Föregående version.
bevinglade-ord [2020/10/23 11:55]
anita [Bevinglade ord]
bevinglade-ord [2022/01/09 09:58] (aktuell)
anita
Rad 1: Rad 1:
-{{ :vinge.png?direct&600 |}}+====== Bevinglade ord ====== 
 +<html> 
 +<figure style="float: left; margin-right: 2em"> 
 +</html> 
 +{{:vinge.png?direct&800 |}}\\ 
 +<html> 
 +<figcaption style="clear: left; max-width: 800px"> 
 +</html> 
 +Illustration: Anita Hogeborn Kullander 
 +<html> 
 +</figcaption></figure> 
 +</html> 
 +\\
  
  
-====== Bevinglade ord ====== 
  
-Här är kommentarer som föräldrar fått höra av både lekmän och professionella i olika sammanhang. Jag kallar dessa för "bevinglade ord" för de verkar ha flugit ur munnen innan tanken hann med.+**Här är kommentarer som föräldrar fått höra av både lekmän och professionella i olika sammanhang. Jag kallar dessa för "bevinglade ord" för de verkar ha flugit ur munnen innan tanken hann med.**
  
 – Tänk på att inte förklara saker för utförligt för henne, du behöver inte gå på djupet. (BVC– sköterska) \\   – Tänk på att inte förklara saker för utförligt för henne, du behöver inte gå på djupet. (BVC– sköterska) \\  
Rad 30: Rad 41:
 – Hon har sett till att barnen fått diagnoser så att hon ska slippa uppfostra dem (Nära släkting till dubbelt drabbade barn) \\  – Hon har sett till att barnen fått diagnoser så att hon ska slippa uppfostra dem (Nära släkting till dubbelt drabbade barn) \\ 
 – Ni ska inte låta honom tänka så mycket (Psykolog) \\  – Ni ska inte låta honom tänka så mycket (Psykolog) \\ 
-– Han är INTE särbegåvad. Han kan ju inte ens gångertabellen ( ‪Specialpedagog om elev med medlemskae-bok-utanfor-ramarna-om-begavning-2018p i Mensa) ‪\\ +– Han är INTE särbegåvad. Han kan ju inte ens gångertabellen ( ‪Specialpedagog om elev med medlemskap i Mensa) ‪\\ 
 – Han måste släppa den där offermentaliteten och börja leka med de andra barnen på rasterna (Förskolepedagog till mobbad elev) \\ – Han måste släppa den där offermentaliteten och börja leka med de andra barnen på rasterna (Förskolepedagog till mobbad elev) \\
 – Det viktigaste för eran son är att han lär sig vänta på de andra och att jobba tillsammans med de som har svårt \\  – Det viktigaste för eran son är att han lär sig vänta på de andra och att jobba tillsammans med de som har svårt \\ 
Rad 65: Rad 76:
  
 **Min favorit:**\\  **Min favorit:**\\ 
-**- När vår filur började f-klass och jag undrade hur de gör med barn som redan kan läsa och som kunnat det i flera år. Svar: Tror du inte att det går över?.**  \\ +**- När vår filur började f-klass och jag undrade hur de gör med barn som redan kan läsa och som kunnat det i flera år. Pedagogen svarar: Tror du inte att det går över?.**  \\ 
  
 **Se även:** \\  **Se även:** \\ 
-[[e-bok-utanfor-ramarna-om-begavning-2018|e-bok Utanför Ramarna 2018]]+[[e-bok-utanfor-ramarna-2018|e-bok Utanför Ramarna 2018]]
  
  
bevinglade-ord.1603446953.txt.gz · Senast uppdaterad: 2020/10/23 11:55 av anita